สเปรย์เคลือบเงายาง ให้ดำ เงางามอยู่เสมอ และยืดหยุ่นขึ้น ป้องกันรังสี UV ที่ทำลายความนุ่มของ
เนื้อยางและทำให้สีหมองไป ใช้ได้กับยาง ขอบล้อ และยางบริเวณขอบคิ้วต่างๆ ชนิดนี้เป็นชนิดอัดแก๊ซ
บรรจุกระป๋อง มีทั้งชนิดหัวกดและหัวฉีด

Product Code (หัวกด) : CH3-074 ขนาดบรรจุ 500 มล. ราคา 320 บาท พิเศษ 279 บาท

 
 

สเปรย์เคลือบเงายาง ให้ดำ เงางามอยู่เสมอ และยืดหยุ่นขึ้น ป้องกันรังสี UV ที่ทำลายความนุ่มของเนื้อยาง
และทำให้สีหมองไป ใช้ได้กับยาง ขอบล้อ และยางบริเวณขอบคิ้วต่างๆ ชนิดนี้  บรรจุขวดพลาสติก เป็นหัวฉีด
แบบมีไกฉีด

Product Code (หัวฉีด) : CH3-076 ขนาดบรรจุ 500 มล. ราคา 500 บาท พิเศษ 449 บาท