โปรโมชั่น

เพื่อเป็นการตอบแทนท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณแก่บริษัท เลอ รา เรย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ซื้อสินค้าของบริษัททางเว็บไซต์ บริษัทฯมีความยินดีเสนอส่วนลดพิเศษจากราคาบนเว็บไซต์เพียงแค่ท่านสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ http://www.leraray.com/ ท่านก็จะได้รับส่วนลดพิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งส่วนลดให้ท่านทราบเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ weloveshopping.com ทั้งนี้ เนื่องจากโปรโมชั่นของสินค้าแต่ละรายการ ในแต่ละช่วงจะต่างกันไป ดังนั้นส่วนลดจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและจำนวนสินค้า ณ วันสั่งซื้อนั้นๆบริษัทจะแจ้งส่วนลดให้ท่านทราบหลังจากท่านสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแล้ว

วิธีการสมัครสมาชิก
ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก แล้วกดส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นบริษัทฯจะแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านกลับทางอีเมล์เพื่อที่ท่านจะใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงในการได้รับส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก