Tip : การดูแลใบปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า wiper blades นั้น เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการขับรถระหว่างฝนตก เพราะฉะนั้น จึงควรอยู่ในสภาพดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จึงมีคำถามว่า แล้วควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนบ่อยแค่ไหน?

ข้อพิจารณาในการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนั้น ดูจากระยะเวลาการใช้งาน คือ ประมาณ หนึ่งปี หรือ เมื่อใบปัดน้ำฝนนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ อากาศบ้านเราร้อน และแดดจัดมากทำให้ยางปัดน้ำฝนกรอบ เสียความยืดหยุ่นฝุ่นก็เช่นกัน เป็นตัวการทำให้ยางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพลงได้ ถ้ารถของคุณจอดกลางแดดเป็นประจำ หรือ อยู่บนท้องถนนในช่วงกลางวันเป็นประจำ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นได้ สัญญานที่บอกว่าใบปัดน้ำฝนหมดอายุแล้วนั้น คือเมื่อ ทำงานแล้วเกิดเสียงเอี๊ยดอ๊าด กระโดด หรือ ป้ายรอยน้ำเลอะกระจก เช่นในภาพประกอบด้านล่างครับ

การดูแลที่ปัดน้ำฝนให้อยู่ในสภาพดีนั้นไม่ยาก และควรทำอย่างสม่ำเสมอ คือ

  • ทำความสะอาดกระจกหน้ารถทุกครั้งที่เติมน้ำมัน
  • ใช้ผ้าหมาดๆ เช็ดใบปัดน้ำฝนส่วนที่เป็นยางอย่างเบาๆ เพื่อกำจัดคราบสกปรก หรือ น้ำมันที่ติดอยู่ ก่อนที่มันจะกลายเป็นคราบฝังแน่น
  • หลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดด หากเป็นไปได้ ส่วนการยกก้านใบปัดน้ำฝนขึ้นเป็นประจำนั้นจะทำให้สปริงที่ก้านใบปัดน้ำฝนเกิดอาการล้า ผลคือ แรงกดบนกระจกหน้ารถลดลง อาจทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมการปัดน้ำฝนลดลงได้ จึงไม่ควรทำนะครับ

ส่วนการตรวจสอบสภาพของที่ปัดน้ำฝนนั้น เราจะตรวจดูสิ่งต่อไปนี้

  • ดูก้านใบปัดน้ำฝนว่ามีการชำรุดหรือไม่ โดยดูที่จุดเชื่อมต่อต่างๆ
  • มีสนิมเกิดขึ้นตามรอยเชื่อมต่อต่างๆ หรือไม่
  • ที่ใบยาง ให้ตรวจดูว่ามีรอยแตก ขาด หรือ แหว่งให้เห็นหรือไม่
  • ดูความยืดหยุ่นของใบยางโดยการลองงอไปมาดู ใบที่เสียความยืดหยุ่นแล้วจะไม่สามารถโค้งไปตามแนวโค้งของกระจกหน้าได้ ทำให้เมื่อฝัดน้ำฝนจะเป็นรอยน้ำเปื้อนไปทั้งแผ่นกระจก
  • ดูขอบยางว่ามีส่วนไหนที่มนแล้วบ้าง เพราะ ขอบยางที่มนจะทำให้ใบยางสัมผัสแผ่นกระจกไม่ได้สนิทพอที่จะปัดน้ำฝนออกได้ดี
  • ตรวจดูว่าใส่ใบปัดน้ำฝนเข้าที่แขนปัดน้ำฝนอย่างแน่นหนาหรือไม่
  • ตรวจดูยางใบปัดว่าอยู่ในช่องโครงใบปัดอย่างแน่นหนาหรือไม่

เรื่องของใบปัดน้ำฝนยังไม่หมด ยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับใบปัดน้ำฝนอยู่อีก แต่ขอเก็บไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับ


ที่มา: https://www.rainx.com/tips-information/wiper-blade-maintenance-tips/
http://www.tqm.co.th/