Tip อะไรเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางรถยนต์

ช่วงปลายปีอย่างนี้เป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว เพราะมีปัจจัยร่วมหลายอย่างตั้งแต่สภาพอากาศที่เหมาะสม มีวันหยุด หรือ วันหยุดยาวบ่อย และปลายปีนั้นก็มีเงินโบนัสก้อนใหญ่ที่ช่วยให้หลายๆ คนเที่ยวได้อย่างสบายใจสบายกระเป๋า และก็ช่วงปลายปี โดยเฉพาะปีใหม่ นี้แหละที่อุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงอื่นๆ อย่างน่าเป็นห่วง และด้วยเหตุนี้ผมก็เลยไปค้นเอาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มาแชร์กัน เพื่อว่าเมื่อผู้ใช้รถรู้แล้วก็จะได้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

ผมค้นข้อมูลสาเหตุของอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งของไทย และต่างประเทศ คือ อังกฤษ และ อเมริกา เพื่ออยากจะเปรียบเทียบกันดู ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มา ถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ช่วงปีไม่ตรงกันนักแต่มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ สาเหตุหลักต้นๆ ของการเกิดอุบัติเหตุนั้นใกล้เคียงกัน คือ มาจากผู้ขับขี่ ด้วยพฤติกรรมการขับรถที่เป็นอันตรายรองลงมา ก็เป็นปัจจัยอื่นๆ ได้แก่สภาพรถยนต์ สภาพ อากาศ สภาพถนน หรือสิ่งกีดขวางบนถนน เช่น สัตว์ข้ามถนน หรือ รถที่จอดเสียบนถนน เป็นต้น


เอาล่ะ มาดู ข้อมูลของไทยกันก่อน จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขิ้นในปี 2551 อุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด                               ร้อยละ  23.41
อันดับที่ 2 ขับรถตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด                          ร้อยละ  21.07
อันดับที่ 3 ขับรถตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด                        ร้อยละ  11.69
อันดับที่ 4 ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย                                             ร้อยละ  8.73
อันดับที่ 5 ฝ่าฝืนสัญญาณ / เครื่องหมายจราจร                                ร้อยละ    6.12


แต่ถ้ามาแยกดูในกทม. ในภูมิภาค และ บนทางหลวง มีสถิติต่างกัน ดังนี้ครับ
ในกทม.
อันดับที่ 1 ขับรถตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด                                ร้อยละ  19.91
อันดับที่ 2 ขับรถตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด                              ร้อยละ  19.03
อันดับที่ 3 ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด                                     ร้อยละ  16.45
อันดับที่ 4 ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย                                                  ร้อยละ    9.19
อันดับที่ 5 ขับรถผิดช่องทาง / ขับคร่อมเส้น                                           ร้อยละ    6.10


อุบัติเหตุทางถนนในส่วนภูมิภาคที่มีสาเหตุมาจากการขับรถ 5 อันดับแรกได้แก่
อันดับที่ 1 ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด                               ร้อยละ  32.03
อันดับที่ 2 ขับรถตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด                          ร้อยละ  22.78
อันดับที่ 3 ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย                                             ร้อยละ    8.18
อันดับที่ 4 ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณ / เครื่องหมายจราจร                        ร้อยละ    7.41
อันดับที่ 5 ขับรถขณะเมาสุรา                                                            ร้อยละ    6.18


อุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจทางหลวงที่มีสาเหตุมาจากการขับรถ 5 อันดับแรกได้แก่
อันดับที่ 1 ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด                                      ร้อยละ  33.93
อันดับที่ 2 ขับรถตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด                                 ร้อยละ    8.13
อันดับที่ 2 ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว                                             ร้อยละ    8.13
อันดับที่ 3 แซงรถอย่างผิดกฎหมาย                                                        ร้อยละ    7.34
อันดับที่ 4 ขับรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใช้แสงสว่างตามกาหนด                           ร้อยละ    7.14
อันดับที่ 5 ขับรถตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด                               ร้อยละ    6.35


ส่วนข้อมูลของอเมริกาที่ได้มา ถึงแม้จะไม่ได้ระบุมาเป็นร้อยละ หรือจัดอันดับชัดเจนอย่างของกรมการขนส่งทางบกก็ตาม แต่ข้อมูลก็บอกว่า

สาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การที่ผู้ขับรถเสียสมาธิจากการขับรถ ซึ่งอาจจจะมาจากการใช้โทรศัพท์มือ ส่งข้อความทางอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ หรือ กินอาหารระหว่างขับรถ

สาเหตุต่อมาคือ การขับรถเร็วเกินกำหนด การขับรถในระหว่างมึนเมา และ การขับรถโดยประมาท ซึ่งข้อมูลรวมเอาการขับรถด้วยความเร็วสูง ขับรถตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด ขับรถตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด ไว้ในหมวดเดียวกัน และอันดับที่ 5 เป็นสภาพอากาศ คือ ฝน ครับ

ส่วนข้อมูลของอังกฤษ สาเหตุหลักของอุบัติเหตุ ก็มาจากความผิดพลาดที่เกิดจากคน ความประมาท หรือ การตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุถึง ร้อยละ 68 ของอุบัติเหตุทั้งหมด ซึ่งสามารถแยกสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 5 ลำดับแรกได้ดังนี้

  • ไม่ดูสภาพการณ์บนถนนให้ถี่ถ้วน                                                      ร้อยละ 35
  • ไม่สามารถคะเนทิศทาง หรือ ความเร็วของรถคันอื่นได้                    ร้อยละ 18.9
  • ประมาทขับรถโดยประมาท หรือ เร่งรีบ                                              ร้อยละ  16.2
  • ไม่สามารถควบคุมรถได้                                                                    ร้อยละ 14.7
  • หักเลี้ยว หรือ หลบหลีกรถไม่ดี                                                           ร้อยละ 14.1

จากข้อมูลคร่าวๆ ที่นำมาแชร์กันนี้จะเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นมาจากผู้ขับรถ ซึ่งหมายความว่า สามารถป้องกันได้ โดยผู้ใช้รถไม่ขับรถด้วยพฤติกรรมเสี่ยง และไม่ประมาทรู้อย่างนี้แล้วมาช่วยกันป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุดีกว่านะครับ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
http://www.dlt.go.th/th/attachments/dltnews/2552/oct52/119_svp.369-7.pdf
http://www.driving-test-success.com/causes-car-crash.htm
https://seriousaccidents.com/legal-advice/top-causes-of-car-accidents/